Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn như thế nào?

by Quỳnh Tran
Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn năm 2024 như thế nào?

Trong thời gian gần đây, có thể thấy rõ ràng sự giảm bớt của tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong khi lái xe, điều mà trước đây đã từng là một vấn đề nghiêm trọng và gây ra nhiều tai nạn giao thông. Lý do chính của sự giảm bớt này là do sự tăng cường kiểm tra và xử phạt của lực lượng chức năng đối với các trường hợp vi phạm. Có thể nhìn thấy rằng, lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các đơn vị chức năng liên quan đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để đối phó với vấn đề vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Các cuộc kiểm tra định kỳ và không định kỳ đã được tổ chức, trong đó, việc sử dụng các thiết bị đo nồng độ cồn và kiểm tra nhanh đã giúp phát hiện và xử lý nhanh chóng các trường hợp vi phạm. Vậy Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn năm 2024 như thế nào?

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy hiện nay là bao nhiêu?

Nồng độ cồn là số lượng cồn có trong máu hoặc trong không khí hơi thở của một người. Được đo bằng đơn vị miligam (mg) trên mỗi 100 mililít (ml) máu hoặc trên mỗi 1 lít khí thở, nồng độ cồn thường được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của cồn đối với khả năng lái xe hoặc thực hiện các hoạt động khác. Nồng độ cồn cao trong cơ thể có thể làm suy giảm khả năng điều khiển, tăng nguy cơ tai nạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người khác.

Trong bối cảnh hành vi lái xe sau khi tiêu thụ cồn trở nên nguy hiểm và gây ra nhiều tai nạn giao thông, việc quy định mức phạt nồng độ cồn khi lái xe là một biện pháp quan trọng để tăng cường an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn khi lái xe đã được điều chỉnh và cụ thể hóa để đảm bảo tính công bằng và rõ ràng.

Theo quy định hiện tại, vào năm 2024, mức phạt cho việc lái xe với nồng độ cồn được phân chia thành ba khoảng:

Đối với nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở, vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 10 đến 12 tháng.

Trong trường hợp nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá 50 miligam nhưng không quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đồng thời, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 16 đến 18 tháng.

Cuối cùng, việc lái xe với nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng, với mức phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đồng thời, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 22 đến 24 tháng.

Những biện pháp phạt này không chỉ nhằm vào việc xử lý cá nhân vi phạm mà còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định giao thông để bảo vệ mạng sống của mọi người trên đường. Đồng thời, nó cũng là một phần của nỗ lực của chính phủ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo ra một môi trường lái xe an toàn hơn cho cộng đồng.

Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn năm 2024 như thế nào?

Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn năm 2024 như thế nào?

Nộp phạt vi phạm giao thông là quy trình hoặc hành động của cá nhân hoặc tổ chức vi phạm giao thông để thanh toán số tiền phạt do vi phạm luật giao thông đường bộ. Quy trình này bao gồm việc chấp nhận việc vi phạm, xác định số tiền phạt cần nộp và thực hiện thanh toán theo các phương thức được quy định bởi pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2020, và khoản 1 Điều 20 của Nghị định 118/2021/NĐ-CP, cá nhân và tổ chức vi phạm giao thông phải thực hiện việc nộp tiền phạt theo các hình thức sau đây:

  1. Nộp tiền mặt trực tiếp: Việc này có thể được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, như đã được ghi trong quyết định xử phạt. Điều này nhấn mạnh vào việc tiện lợi và minh bạch khi người vi phạm có thể đến trực tiếp các cơ quan quản lý tài chính để nộp phạt.
  2. Chuyển khoản qua các kênh điện tử: Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể chọn cách chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước, được ghi trong quyết định xử phạt, thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc các dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Điều này giúp tối ưu hóa thủ tục nộp phạt và tiết kiệm thời gian cho người vi phạm.
  3. Nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc cảng vụ đối với trường hợp cụ thể: Đối với các trường hợp nhất định, như khi người vi phạm là hành khách quá cảnh hoặc thành viên tổ bay, quy định cho phép nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không.
  4. Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích: Cuối cùng, cá nhân và tổ chức vi phạm cũng có thể chọn phương thức nộp vào Kho bạc Nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích, như dịch vụ bưu điện. Điều này cũng là một cách tiện lợi để thực hiện thủ tục nộp phạt mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan tài chính.

Vi phạm nồng độ cồn có được nộp tiền phạt theo hình thức trả góp không?

Thường thì, sau khi vi phạm giao thông và bị xác định là vi phạm, cá nhân hoặc tổ chức sẽ nhận được quyết định xử phạt từ cơ quan có thẩm quyền. Quyết định này sẽ ghi rõ các thông tin như loại vi phạm, số tiền phạt cần nộp, thời hạn thanh toán, và các hướng dẫn liên quan. Sau khi nhận được quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm thực hiện nộp phạt theo quy định của pháp luật. Phương thức thanh toán có thể bao gồm nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm thu tiền phạt được chỉ định, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán điện tử, hoặc sử dụng các hình thức khác được quy định cụ thể trong quyết định xử phạt hoặc pháp luật liên quan. Vậy khi Vi phạm nồng độ cồn có được nộp tiền phạt theo hình thức trả góp không?

Theo quy định của Điều 78 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc nộp tiền phạt sau khi vi phạm giao thông được quy định như sau:

  1. Nộp tiền phạt một lần: Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính sẽ phải nộp tiền phạt một lần duy nhất, trừ trường hợp có quy định khác tại Điều 79 của Luật này. Điều này nhấn mạnh vào tính nhất quán và tính đơn giản trong việc thực hiện thủ tục nộp phạt.
  2. Nộp tiền phạt theo hình thức trả góp: Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 79 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 1 của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, quy định về việc nộp tiền phạt theo hình thức trả góp được áp dụng trong những trường hợp cụ thể sau:
  • a) Nếu cá nhân bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng trở lên.
  • b) Nếu cá nhân hoặc tổ chức đó đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Điều kiện này yêu cầu việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế thông qua đơn đề nghị được các cơ quan cấp xã hoặc các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
  1. Thủ tục nộp tiền phạt nhiều lần: Trong trường hợp được áp dụng, người vi phạm được phép nộp tiền phạt nhiều lần trong thời hạn không quá 6 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần, và mức nộp phạt lần đầu tiên phải tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.
  2. Quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần: Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải được thực hiện bằng văn bản và được người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định.

Tóm lại, người vi phạm vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn phải tuân thủ quy định về việc nộp tiền phạt một lần trừ trường hợp có các điều kiện cụ thể để được nộp tiền phạt theo hình thức trả góp. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và linh hoạt trong quản lý và xử lý vi phạm giao thông.

Thông tin liên hệ:

CSGT đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục nộp phạt vi phạm nồng độ cồn năm 2024 như thế nào?“. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến thủ tục chia thừa kế nhà đất hiện nay. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính) thì nếu quá thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông tại mục (4) sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Mất biên bản thì nộp phạt vi phạm giao thông thế nào?

Đối với trường hợp xử phạt có lập biên bản thì người có thẩm quyền xử phạt phải lập 02 biên bản và giao 01 biên bản cho người bị xử phạt (Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi 2020).
Theo quy định pháp luật, trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, thì người vi phạm làm mất biên bản phải viết một đơn cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương, trong đó ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và nói rõ ngày, giờ bị mất biên bản để công an địa phương xác nhận.
Sau đó người vi phạm mang bản cam đoan này đến nơi CSGT lập biên bản vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ làm thủ tục giải quyết vi phạm (cho nộp phạt), đồng thời trả lại giấy tờ (nếu có) cho người vi phạm theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

You may also like