Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp như thế nào?

by Trà Ly
Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp theo quy định 2023

Nếu như xảy ra tai nạn giao thông thì việc phải xác định được lỗi là rất quan trọng để có thể giải quyết được vụ việc và cũng nhằm xác định đúng trách nhiệm của các bên có liên quan từ đó đưa ra mức đền bù thiệt hại hợp lí. Lỗi hỗn hợp trong vụ tai nạn giao thông không còn quá xa lạ trong thực tiễn vì lỗi này được hiểu là cả hai bên khi tham gia đều có những lỗi sai phạm chiếu theo quy định của luật giao thông đường bộ. Xin mời các bạn cùng CSGT để hiểu và nắm rõ được những vấn đề pháp luật quy định về “Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp” của chúng tôi.

Khái niệm lỗi hỗn hợp trong tai nạn giao thông

Sẽ có rất nhiều tình huống có thể bất ngờ xảy ra khi tham gia giao thông khiến người điều khiển phương tiện không thể xử lý kịp thời dẫn đến những vụ việc tai nạn. Trường hợp các bên có liên quan đến vụ việc đều có lỗi gây ra tai nạn giao thông hoặc do sự kiện bất khả kháng thì trách nhiệm bồi thường sẽ được pháp luât gọi là lỗi hỗn hợp khi tham gia giao thông.

Lỗi hỗn hợp được hiểu là trường hợp mà người gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại đều có hành vi trái pháp luật, có lỗi, hành vi trái pháp luật của mỗi người đều là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra. Chẳng hạn như việc một người lưu thông xe ngược chiều bị người khác lưu thông xe trong khi đang say rượu tông phải. Như vậy, nhìn từ một mặt thì đây cũng là trường hợp gây thiệt hại khi nhiều người cùng có hành vi trái pháp luật và cùng có lỗi, mặt khác việc tham gia vào thiệt hại của từng người lại không thể có sự thống nhất về ý chí, hành vi hay hậu quả.

Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp

Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp theo quy định 2023

Khi nhận định được lỗi thuộc về bên nào trong vụ tai nạn giao thông điều này có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bên gây ra lỗi trong khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, dựa theo quy định của luật giao thông cũng như những văn bản khác có liên quan thì nếu như là lỗi hỗn hợp trong tai nạn giao thông thì hành vi vi phạm cũng sẽ bị xử phạt.

Trong trường hợp này, hành vi của chồng bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Về việc bị hại đã có đơn yêu cầu miễn trách nhiệm hình sự thì đây không thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi không có yêu cầu của người bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Về việc tai nạn xảy ra do lỗi hỗn hợp sẽ giúp gia đình bạn xác định trách nhiệm bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tương ứng với lỗi của mình.

Như vậy, trong trường hợp này, mặc dù người bị hại đã có đơn yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự, thì khi xét thấy có dấu hiệu của tội phạm được quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể truy cứu trách nhiệm đối với hành vi của chồng bạn. Việc gia đình bạn chủ động khắc phục hậu quả, phía bên người bị hại cũng có yêu cầu giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì đây là những căn cứ để chồng bạn được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu bị truy cứu.

Bồi thường tai nạn giao thông do lỗi hỗn hợp

Theo thống kê hiện nay trên cả nước xảy ra số vụ tai nạn giao thông đang ngày càng tăng cao. Đã có rất hiều vụ người khi tham gia điều khiển phương tiện gây tai nạn phải thự hiện bồi thường thiệt hại. Khi xảy ra vụ tai nạn giao thông việc xử lý một vụ án gây tai nạn giao thông nhưng là lỗi hỗn hợp chính vì vậy nên việc phải bồi thường phải thực hiện theo đúng với quy định pháp luật.

Cụ thể theo Điều 584 của Bộ luật Dân sự 2015, Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Về các nội dung bồi thường theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015,Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

“Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Mức bồi thường sẽ do hai bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì sẽ do Tòa án xác định dựa trên thiệt hại của người bị nạn cũng như mức độ lỗi. Luật sư khi tư vấn cho các thiệt hại bồi thường sẽ giúp các bên có được những thỏa thuận đúng quy định pháp luật.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Vấn đề Xử lý tai nạn giao thông lỗi hỗn hợp đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. CSGT luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như tư vấn pháp lý về chuyển đất ao sang đất sổ đỏ vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Thời hiệu yêu cầu thiệt hại vi phạm giao thông theo quy định hiện hành là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi hỗn hợp trong tai nạn giao thông thuộc về ai?

Vấn đề bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông được điều chỉnh theo quy định Bộ luật Dân sự 2015
Trong những trường hợp sau thì người gây tai nạn sẽ không phải bồi thường thiệt hại cho bị hại:
Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.
Trong trường hợp cả 2 cùng có lỗi thì người gây tai nạn không phải bồi thường phần thiệt hại do lỗi của người bị hại gây ra.

5/5 - (1 bình chọn)

You may also like