Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất

by SEO Tài
đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe

Việc làm đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe là bước quan trọng khi cần thay đổi thông tin hoặc yêu cầu cấp lại giấy phép lái xe. Điều này giúp cập nhật thông tin cá nhân và xác nhận việc sở hữu giấy phép lái xe theo quy định của cơ quan chức năng. Mẫu đơn này yêu cầu người gửi đầy đủ thông tin cá nhân, lí do cần thay đổi hoặc cấp lại giấy phép, và các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Việc điền thông tin chính xác và cung cấp đầy đủ tài liệu là điều cần thiết để đảm bảo việc xử lý đơn này được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về “Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất” trong bài viết dưới đây.

đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe

Download mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

Tôi là:………………………………………………. Quốc tịch………………………………………………….

Sinh ngày:…../…../….. Nam, Nữ: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):…………………………….. cấp ngày …../…../…..

Nơi cấp:…………………. Đã học lái xe tại:…………………………………….. năm……………………..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:………………………………………………. số:………………………

do:………………………………………………………………………………………. cấp ngày …../…../…..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:……………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………..

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

…………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe

Viết mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe là một phần trong quy trình yêu cầu cấp mới, hoặc thay đổi thông tin trên giấy phép lái xe hiện tại. Mẫu đơn này thường gồm các thông tin cần thiết về người viết đơn như họ tên, thông tin liên lạc, thông tin về giấy phép cũ (nếu có), và lý do cụ thể để yêu cầu cấp mới hoặc thay đổi. Người viết đơn cần đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác và cần thiết, đồng thời tuân theo các quy định và biểu mẫu mà cơ quan quản lý đưa ra. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe trong bài viết dưới đây.

(1) Sở Giao thông Vận tải xin cấp đổi bằng lái xe;

(2) Nơi đăng ký hộ khẩu thuờng trú là nơi ghi trên sổ hộ khẩu;

(3) Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

(4) Nơi cấp ghi trên bằng lái xe cũ;

(5) Nơi học lái xe thực tế để thi bằng lái xe xin cấp đổi;

(6) Hạng giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe;

(7) Số giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe;

(8) Nơi cấp in trên giấy phép lái xe;

(9) Ngày cấp in trên giấy phép lái xe cũ;

(10) Hạng giấy phép lái xe muốn xin cấp, đổi mới;

(11) Lý do thực tế như: sắp hết hạn/mất/quá hạn/đổi…

đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe

Quy định về việc cấp đổi giấy phép lái xe như thế nào?

Quy định về việc cấp và đổi giấy phép lái xe quy định rõ ràng các tiêu chuẩn, quy trình cũng như các điều kiện cần thiết mà người lái xe cần tuân theo để được cấp đổi giấy phép lái xe. Quy định này thường bao gồm các yêu cầu về độ tuổi, kiểm tra kiến thức và kỹ năng lái xe, cũng như các thủ tục hành chính như làm đơn xin cấp mới hoặc đổi giấy phép. Mục tiêu là để đảm bảo an toàn giao thông và yêu cầu người lái xe phải đủ năng lực để tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm: tra cứu giấy phép lái xe bằng cccd được chúng tôi cập nhật mới hiện nay.

Căn cứ theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định như sau:

– Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

+ Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.

– Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

– Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

+ Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

+ Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định, tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này.

– Cơ quan cấp lại giấy phép lái xe cho các trường hợp bị mất phải gửi thông báo hủy giấy phép lái xe cũ tới các cơ quan liên quan. (Bị bãi bỏ từ ngày 15/06/2022, theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT)

– Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau giấy phép lái xe cấp lại (phục hồi), được tính theo ngày trúng tuyển của giấy phép lái xe cũ.

– Thời gian cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới.

– Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp phí ôn tập theo quy định, không phải học lại theo chương trình đào tạo.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất” đã được giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với các chuyên viên tay nghề, kinh nghiệm cao, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan hoặc các thông tin pháp lý khác một cách chuẩn xác. Chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, vui lòng cập nhật trang web để nắm bắt được thông tin, tình hình pháp lý mới nhất phục vụ cho các vấn đề trong cuộc sống. 

Câu hỏi thường gặp

Khi nào phải sử dụng mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe?

Đối chiếu với  các quy định trong Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, các trường hợp sau đây cần chuẩn bị mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe trong hồ sơ:
– Người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng;
– Người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe;
– Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng xin xét cấp lại giấy phép lái xe;
– Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc;
– Người xin đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;
– Người xin đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;
– Người xin đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp;
– Người xin đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

Việc cấp giấy phép lái xe được thực hiện bởi cơ quan nào?

Căn cứ Điều 29 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, theo đó quy định như sau:
“Điều 29. Cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe
1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe (gọi là cơ quan quản lý sát hạch).
2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe (gọi là cơ quan quản lý sát hạch).”

5/5 - (1 bình chọn)

You may also like